67 leger ved OUS vil stoppe nytt datasystem. (patologer) Fra NRK

  https://www.aftenposten.no/norge/i/1561aK/67-leger-varslet-direktoeren-tvinges-til-aa-bruke-omstridt-datasystem 67 leger varslet direktøren: Tvinges til å bruke omstridt datasystem (Aftenposten)   https://www.nrk.no/nyheter/67-leger-ved-ous-vil-stoppe-nytt-datasystem-1.16342468 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS (OUS)KREFT 18. mars 2023 kl. 05:39  67 leger ved OUS vil stoppe …